Disclaimer

Disclaimer voor johnstevens.nl

John Stevens Casual & Business Wear (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen John Stevens, verleent u hierbij toegang tot johnstevens.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

John Stevens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

John Stevens spant zich in om de inhoud van johnstevens.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op johnstevens.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van John Stevens.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op johnstevens.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met John Stevens. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op johnstevens.nl. John Stevens oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op johnstevens.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan John Stevens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij John Stevens en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van John Stevens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.